UR - Filippinerna

Amnesty Internationals och svenska Amnestys projekt, tillsammans med filippinska Amnesty, att verka för att Filippnerna ratificerade Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen upphörde hösten 2011 när målet var nått, dvs. när Filippinerna hade blivit part till Romstadgan.

Filippinerna ratificerar Romstadgan
Publicerad: 2 september 2011

Den 30 augusti 2011 ratificerade Filippinerna Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen och blev därmed dess 117:e part. Svenska Amnestys ICC-grupp har arbetat för en filippinsk ratificering sedan 2005. En mycket glad nyhet!

Senate approves Rome Statute
Publicerad: 28 augusti 2011

Aktion: Filippinerna
Publicerad: 2 april 2011

Var med och skriv historia! Påverka Filippinerna så att Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen ratificeras. Skriv under Amnestys brev och uppmana senaten i Filippinerna att ratificera Romstadgan.

Filippinerna närmar sig ICC
Publicerad: 23 mars 2011

On 7 March 2011, ten years after the government of the Philippines signed the Rome Statute of the International Criminal Court, President Aquino finally took the next step towards completing the ratification process by submitting the treaty to the Senate for approval. Congratulations to AI Philippines who have been working for this for a number of years. A new international web-petition has been posted on amnesty.org. Please support AI Philippines’ national campaigning by signing the petition.

Filippinerna ett steg närmare Romstadgan
Publicerad: 9 mars 2011

Det som vi har väntat på så länge har nu hänt! Den 7 mars 2011 överlämnade Filippinernas president, Benigno S. Aquino III, Romstadgan till senaten för ratificering. Förhoppningsvis blir Filippinerna part till Romstadgan inom kort.

Philippines: Justice still not served one year after massacre
Publicerad: 29 november 2010

Artiklar om ICC och Filippinerna
Publicerad: 3 oktober 2008

I slutet av september hölls en konferens om ICC i Manila, Filippinerna. Läs vad som har rapporterats i media om Filippinernas inställning till ICC med anledning av konferensen. Nedan finns artiklar från Business World, Global Nation och Newsbreak.