Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från möten med Amnestygruppen samt möten som dess medlemmar har deltagit i med bland annat Röda korset och "Krigsbrottsforum".

Möte med tortyrbrottsutredaren
Publicerad: 21 januari 2015

Den 21 januari 2015 träffade Amnesty chefsrådmannen Stefan Reimer, den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning, och utredningssekreteraren hovrättsassessorn Andreas Gustafsson. Närvarande från Amnesty var Madelaine Seidlitz och Anna Dahlbäck. Mötet ägde rum på Amnestys sekretariat i Stockholm.

Möte med Röda korset den 13 mars 2014
Publicerad: 13 mars 2014

Möte "Krigsbrottsforum" den 24 september 2013
Publicerad: 13 oktober 2013

Möte med Röda korset den 5 april 2013
Publicerad: 8 april 2013

Möte "Krigsbrottsforum" den 12 mars 2013
Publicerad: 18 mars 2013

Möte med Röda korset den 30 januari 2013
Publicerad: 1 februari 2013

Möte med Röda korset den 27 augusti 2012
Publicerad: 27 augusti 2012