Amnestygruppen

Gruppen för internationella straffrättsliga frågor (f.d. ICC-gruppen) arbetar med frågor som rör internationell straffrätt, bland annat den internationella brottmålsdomstolen (ICC), och straffrihet för kränkningar av mänskliga rättigheter. I denna kategori hittar du bland annat information om gruppens verksamhet dels kortfattat terminsvis, dels genom årliga verksamhetsberättelser och om gruppens medlemmar.

Anna
Publicerad: 1 november 2015

Den 1 oktober lämnade vår älskade vän, aktivistkollega och förebild Anna Dahlbäck oss. Det är med stor saknad men med minnet av Annas färgstarka närvaro som vi fortsätter arbetet för mänskliga rättigheter. En minnestext skriven av gruppen kommer att publiceras i nästa Amnesty press.

Verksamhetsberättelse 2014
Publicerad: 14 januari 2015

Verksamhetsberättelse 2013
Publicerad: 10 februari 2014

Verksamhetsberättelse 2012
Publicerad: 21 januari 2013

Verksamhetsberättelse 2011
Publicerad: 12 januari 2012

Verksamhetsberättelse 2010
Publicerad: 14 januari 2011

Verksamhetsberättelse 2009
Publicerad: 1 februari 2010