Svensk rätt

Ett särskilt tortyrbrott föreslås
Publicerad: 6 september 2015

Amnesty har länge arbetat för att Sverige ska införa ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning. Länge talade vi för döva öron. Men för ett drygt år sedan tillsatte regeringen en utredare för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Promemorian "Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)" lämnades i veckan in till Sveriges justitieminister av utredaren, chefsrådmannen Stefan Reimer. I promemorian föreslås en ny lag där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott. Amnesty välkomnar givetvis detta och utgår från att regeringen agerar skyndsamt för att ta fram ett lagförslag och att riksdagen röstar för att lagen införs. Läs mer...

Nytt åtal för folkmord m.m. i Rwanda
Publicerad: 5 september 2015

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm väckte den 4 september 2015 åtal mot en 60-årig man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är andra gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda. Läs mer...

Första svenska domen för krigsbrott m.m. i Syrien
Publicerad: 27 februari 2015

Den 26 februari 2015 dömde Södertörns tingsrätt en 28-årig man till fem års fängelse för folkrättsbrott (krigsförbrytelser) och synnerligen grov misshandel. Brottet ska ha begåtts i Syrien under 2012, då mannen deltog i den väpnade konflikten på oppositionssidan. Brottet har begåtts mot en företrädare för den syriska staten, som var frihetsberövad och fastbunden och därefter utsattes för svår misshandel.

Första svenska åtalet för krigsbrott i Syrien
Publicerad: 25 februari 2015

Den 2 februari 2015 väcktes åtal vid Södertörns tingsrätt mot en 28-årig man misstänkt för folkrättsbrott (krigsförbrytelser) och synnerligen grov misshandel. Enligt åtalet har brottet begåtts vid någon tidpunkt mellan maj och juli 2012 i Syrien. Mannen har vid tidpunkten deltagit i den väpnade konflikten på oppositionssidan och gärningen har riktats mot en företrädare för den syriska staten. Den åtalade gärningen består i att mannen tillsammans med ett flertal andra utsätter en person för svår misshandel samtidigt som personen är frihetsberövad och fastbunden.

Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 11 februari 2015

Amnesty har i februari 2015 uppdaterat sin promemoria rörande kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Denna tillställdes ursprungligen dåvarande justitieministern hösten 2011. Den uppdaterade versionen har bland annat skickats till den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning.

Möte med tortyrbrottsutredaren
Publicerad: 21 januari 2015

Den 21 januari 2015 träffade Amnesty chefsrådmannen Stefan Reimer, den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning, och utredningssekreteraren hovrättsassessorn Andreas Gustafsson. Närvarande från Amnesty var Madelaine Seidlitz och Anna Dahlbäck. Mötet ägde rum på Amnestys sekretariat i Stockholm.

Granskning i FNs tortyrkommitté
Publicerad: 20 januari 2015

Hösten 2014 granskade FNs tortyrkommitté (CAT) på nytt hur Sverige följer tortyrkonventionen. I sin rapport från granskningen kritiseras Sverige på flera punkter, bland annat för bristen på explicit kriminalisering av tortyr, för häktningstider och restriktioner/isolering och för förvar av asylsökande. Amnesty skickade en "skuggrapport" till CAT under dess granskning och pekade på flera av de brister som tas upp i CATs rapport.