Hovrätten fastställer livstidsom för folkmordet i Rwanda
Publicerad: 15 februari 2017

Svea hovrätt har den 15 februari 2017 meddelat dom i ett mål där en svensk medborgare döms till fängelse på livstid för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994.

Svensk dömd för folkmord i Rwanda
Publicerad: 16 maj 2016

Stockholms tingsrätt har den 16 maj 2016 dömt en 61-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande mord, försök till mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om flera massakrer under folkmordet 1994 där den åtalade haft en informell roll som ledare. Straffet har bestämts till livstids fängelse. 15 brottsoffer i Rwanda har tillerkänts skadestånd i anledning av de brott de utsatts för. Det är första gången en svensk domstol utdömer skadestånd till offer för folkmordshandlingar.

Anna
Publicerad: 1 november 2015

Den 1 oktober lämnade vår älskade vän, aktivistkollega och förebild Anna Dahlbäck oss. Det är med stor saknad men med minnet av Annas färgstarka närvaro som vi fortsätter arbetet för mänskliga rättigheter. En minnestext skriven av gruppen kommer att publiceras i nästa Amnesty press.

Ett särskilt tortyrbrott föreslås
Publicerad: 6 september 2015

Amnesty har länge arbetat för att Sverige ska införa ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning. Länge talade vi för döva öron. Men för ett drygt år sedan tillsatte regeringen en utredare för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Promemorian "Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)" lämnades i veckan in till Sveriges justitieminister av utredaren, chefsrådmannen Stefan Reimer. I promemorian föreslås en ny lag där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott. Amnesty välkomnar givetvis detta och utgår från att regeringen agerar skyndsamt för att ta fram ett lagförslag och att riksdagen röstar för att lagen införs. Läs mer...

Nytt åtal för folkmord m.m. i Rwanda
Publicerad: 5 september 2015

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm väckte den 4 september 2015 åtal mot en 60-årig man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är andra gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda. Läs mer...

Israel/Palestina: Palestina ICCs 123e medlem
Publicerad: 8 april 2015

Den 1 april 2015 blev Palestina den 123e parten till ICCs stadga, Romstadgan. ICC har från och med detta datum jurisdiktion över folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna på palestinskt territorium eller av palestinska medborgare-

Kongo: Mathieu Ngudjolo Chui frikänd av ICC
Publicerad: 6 mars 2015

Den 27 februari 2015 beslöt överklagandekammaren i ICC, internationella brottmålsdomstolen, att frikänna Mathieu Ngudjolo Chui. Tre av domarna i kammaren var för ett frikännande medan två av domarna ville gå på åklagarnas överklagande och genomföra en ny rättegång. Med röster tre mot två fastställdes alltså domen från den 18 december 2012 där Mathieu Ngudjolo Chui frikändes.