ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

Nominering av domare till ICC
Publicerad: 14 oktober 2002

USA: Pressmeddelande om USA:s avtal om straffrihet
Publicerad: 12 oktober 2002

USA: EUs kompromiss rörande USA:s straffrihetsavtal
Publicerad: 2 oktober 2002

USA: Resolution from the Council of Europe
Publicerad: 1 oktober 2002

USA: Signera mot straffrihet!!
Publicerad: 17 september 2002

USA: Straffrihet - rapport från Amnesty år 2002
Publicerad: 11 september 2002