Universell ratificering

Amnesty har, alltsedan Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) antogs, verkat för att alla stater ska ratificera Romstadgan så att  ICC får universell/global jurisdiktion. Arbetet har bedrivits inom ramen för "kampanjen för universell ratificering". Svenska Amnesty har arbetat särskilt för att förmå Filippinerna och Thailand att ratificera Romstadgan, se separata kategorier. I denna kategori hittar du kampanjmaterial och allmän information om kampanjen för universell ratificering samt arbete med vissa utvalda andra stater än Filippinerna och Thailand. 

Kuba: Brev till Fidel Castro
Publicerad: 22 januari 2003