Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från möten med Amnestygruppen samt möten som dess medlemmar har deltagit i med bland annat Röda korset och "Krigsbrottsforum".

Möte med justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 23 januari 2007

Fredagen den 19 januari 2007 träffade Amnesty Sveriges justitieminister Beatrice Ask. Läs sekretariatets pressnotis från samma dag. På mötet deltog också Fredrik Sandberg från ICC-gruppen inom Amnestys juristgrupp.

Anteckningar från seminariet "Krigsförbrytare mitt ibland oss?!"
Publicerad: 21 november 2006

Den 7 november 2006 arrangerade bl.a. ICC-gruppen inom Amnestys juristgrupp ett seminarium om Sveriges lagstiftning mot grova internationella brott och implementeringen av Romstadgan i svensk rätt. I bifogat attachment finns anteckningar från seminariet.

Besök av kriminalkommissarie Pim Martinsson
Publicerad: 30 september 2006

På sitt möte den 28 september 2006 hade ICC-gruppen besök av kommissarie Pim Martinsson, ansvarig för Rikskriminalpolisens Folkrätts- och krigsbrottskommission. I bifogat attachment finns minnesanteckningar från mötet.

Besök av Jamal Alassaad från UD/FMR
Publicerad: 13 december 2004

Jamal Alasaad besökte juristgruppens möte den 16 november 2004 och berättade bl.a. om regeringens arbete för ICC. Läs sammanfattningen av hans redogörelse.