Amnestygruppen

Gruppen för internationella straffrättsliga frågor (f.d. ICC-gruppen) arbetar med frågor som rör internationell straffrätt, bland annat den internationella brottmålsdomstolen (ICC), och straffrihet för kränkningar av mänskliga rättigheter. I denna kategori hittar du bland annat information om gruppens verksamhet dels kortfattat terminsvis, dels genom årliga verksamhetsberättelser och om gruppens medlemmar.

Verksamhetsberättelse 2008
Publicerad: 15 februari 2009

Verksamhetsberättelse 2007
Publicerad: 3 april 2008