Svensk rätt

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet
Publicerad: 20 februari 2004

Sverige undertecknar immunitetsavtal för Internationella brottmålsdomstolen

Svar på remiss om internationella brott och svensk jurisdiktion
Publicerad: 16 april 2003

SOU 2002:98, Internationella brott och svensk jurisdiktion, november 2002
Publicerad: 8 november 2002

Internationella straffrättsutredningen föreslår i sitt betänkande att en ny lag om internationella brott införs. Genom lagen ska enskilda personer kunna dömas till ansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Samarbete med den internationella brottmålsdomstolen
Publicerad: 11 september 2002

Yttrande ang. implementeringen
Publicerad: 10 september 2002

Yttrande från Svenska sektionen av Amnesty International, genom dess juristgrupp, till den internationella straffrättsutredningen avseende implementeringen av den internationella brottmålsdomstolens stadga i svensk rätt.