ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

Israel/Palestina: Palestina ICCs 123e medlem
Publicerad: 8 april 2015

Den 1 april 2015 blev Palestina den 123e parten till ICCs stadga, Romstadgan. ICC har från och med detta datum jurisdiktion över folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna på palestinskt territorium eller av palestinska medborgare-

Kongo: Mathieu Ngudjolo Chui frikänd av ICC
Publicerad: 6 mars 2015

Den 27 februari 2015 beslöt överklagandekammaren i ICC, internationella brottmålsdomstolen, att frikänna Mathieu Ngudjolo Chui. Tre av domarna i kammaren var för ett frikännande medan två av domarna ville gå på åklagarnas överklagande och genomföra en ny rättegång. Med röster tre mot två fastställdes alltså domen från den 18 december 2012 där Mathieu Ngudjolo Chui frikändes.

Israel/Palestina: Åklagare inleder undersökning om krigsförbrytelser
Publicerad: 18 januari 2015

ICC:s åklagare beslutade den 16 januari 2015 att inleda en preliminär undersökning om möjliga krigsförbrytelser på palestinskt område och därmed ta reda på om ICC senare ska inleda en förundersökning som kan leda till åtal mot både israeler eller palestinier inför ICC. Den 2 januari lämnade Palestina in sin begäran om anslutning till ICC till FN:s generalsekreterare och den 6 januari meddelades att Palestina fått klartecken och därmed blev det 123:e landet som ansluter sig till ICC.

Israel/Palestina: Mahmoud Abbas undertecknar Romstadgan
Publicerad: 2 januari 2015

Den 31 december undertecknade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas Romstadgan för ICC, internationella brottmålsdomstolen. Om ICC accepterar Palestinska myndigheten som medlemsstat i ICC kan israeler som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och grova krigsförbrytelser ställas inför rätta i Haag om brotten har begåtts på ockuperat palestinskt område. Reaktionen från Israel och USA mot Mahmoud Abbas beslut var fördömande, Israel hotade med att vidta svarsåtgärder och Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, beskrev det som en ensidig aggressiv handling.

ASP 2014: Amnestys krav på staterna
Publicerad: 14 december 2014

Den 8-17 december 2014 pågår ICC:s stadgepartsförsamlingsmöte i Haag. Amnesty ställer flera krav på staterna. Läs Amnestys rapport inför mötet.

Israel/Palestina: Har ICC jurisdiktion?
Publicerad: 6 september 2014

Läs information från ICC om varför domstolen - ännu - inte har jurisdiktion över misstänkta krigsförbrytelser begångna i Gaza / Palestina.

Israel/Palestina: ICC måste utreda
Publicerad: 5 september 2014

Under åtskilliga årtionden har Amnesty International samlat bevis för krigsförbrytelser och andra brott enligt internationell rätt som har begåtts av Israel, Hamas och palestinska väpnade grupper. Amnesty uppmanade den 1 augusti 2014 FN:s säkerhetsråd, den Palestinska myndigheten och Israel att göra allt som står i deras makt för att ge ICC, internationella brottmålsdomstolen, i Haag möjlighet att undersöka de brott som har begåtts.