Remissvar & brev

Här hittar du Amnestys remissvar rörande internationella brottmålsdomstolen och internationell straffrätt m.m. samt formella brev till regeringen.

Proposition om internationella brott
Publicerad: 15 november 2013

Som framgår av dokumentet från regeringen nedan (länken: s. 3 punkt 28) skulle en proposition om lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser komma i maj 2013. Den är dock återigen försenad och beräknas nu komma på senhösten 2013, enligt besked från justitiedepartementet.

Remissvar angående internationell straffverkställighet
Publicerad: 28 augusti 2013

Amnesty har ingivit yttrande (remissvar) till Justitiedepartementet över SOU 2013:21 - Internationell straffverkställighet.

Remissvar angående åldersgränser vid rekrytering av barnsoldader
Publicerad: 11 mars 2013

Amnesty har till Justitiedepartementet ingivit kompletterande yttrande (remissvar) över utkast till lagrådsremiss; lag om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Läs yttrandet.

Kompletterande remissbehandling: lag om internationella brott
Publicerad: 28 februari 2013

I november 2002 publicerades ett betänkade med bland annat förslag på ny lag om internationella brott. Remissbehandlingen var klar i april 2003. Därefter har justitiedepartementet arbetat med ett lagförslag och proposition. Ett utkast till detta har nu kommit och bland annat Amnesty har inbjudits att delta i kompletterande remissbehandling. Se bifogad fil.

Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt och den svenska regeringen
Publicerad: 17 januari 2013

Amnesty har skrivit ett öppet brev till utrikesminister Bildt och den svenska regeringen. Anledning är det brev som måndagen den 14 januari 2013 skickades från den schweiziska regeringen till FN:s säkerhetsråd. Brevet, som uppmanar säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, stöds av 57 länder,däribland samtliga EU:s medlemsländer - utom Sverige.

Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 28 oktober 2011

Den 13 oktober 2011 budades bifogade brev och promemoria till justitieminister Beatrice Ask. Dagen därpå mejlades PM:n till handläggare på justitiedepartementet.

Folkrätt i väpnad konflikt (yttrande över SOU 2010:72)
Publicerad: 25 juni 2011