Artiklar & debatter

Här hittar du information om föredrag, seminarier och debatter som Amnesty har medverkat i rörande internationella brottmålsdomstolen, internationell straffrätt, arbetet mot straffrihet samt svensk lagstiftning om folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr. Dessutom hittar du artiklar som Amnesty har skrivit på samma tema.

Seminarium om tortyr
Publicerad: 17 mars 2014

Den 6 mars 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet "Tortyren efter kriget mot terrorn" på Bibliotek Plattan på Kulturhuset.

Artikel på SVT Debatt.se
Publicerad: 14 juli 2010

"ICC - rättvisa framför allt?"
Publicerad: 9 december 2009

Amnestykrönika i tidningen Advokaten
Publicerad: 7 oktober 2009

Filmvisning och diskussion på Tellus
Publicerad: 26 februari 2009

Besök av Fredrik Nivaeus från UD/FMR
Publicerad: 3 juni 2007

Den 23 maj 2007 gästade Fredrik Nivaeus från UD/FMR ICC-gruppens möte för att informera om regeringens och EU:s arbete för ICC.

Seminarium om internationellt straffansvar
Publicerad: 19 februari 2007