ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

ASP 2006: Report
Publicerad: 8 november 2006

Brev till Jan Eliasson ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 12 juli 2006

Svar från UD ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 20 juni 2006

Kongo: AI public statement on the first arrest
Publicerad: 20 mars 2006

Judges Sworn In and Election of Presidency
Publicerad: 20 mars 2006

Kongo: första gripandet
Publicerad: 20 mars 2006

Ny-/omval av domare 2006
Publicerad: 6 februari 2006