Svensk rätt

Möte med justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 23 januari 2007

Fredagen den 19 januari 2007 träffade Amnesty Sveriges justitieminister Beatrice Ask. Läs sekretariatets pressnotis från samma dag. På mötet deltog också Fredrik Sandberg från ICC-gruppen inom Amnestys juristgrupp.

TV-inslag om rättegången mot Arklöv m.m.
Publicerad: 22 november 2006

Den 10 november 2006 medverkade Anna Dahlbäck i TV4:s Nyhetsmorgon och SVT:s Rapport med anledning av rättegången mot Jackie Arklöv för folkrättsbrott och den svenska lagstiftningen mot grova internationella brott.

Svar på fråga i riksdagen av justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 22 november 2006

Svar på fråga 2006/07:94 av justitieminister Beatrice Ask den 15 november 2006

Anteckningar från seminariet "Krigsförbrytare mitt ibland oss?!"
Publicerad: 21 november 2006

Den 7 november 2006 arrangerade bl.a. ICC-gruppen inom Amnestys juristgrupp ett seminarium om Sveriges lagstiftning mot grova internationella brott och implementeringen av Romstadgan i svensk rätt. I bifogat attachment finns anteckningar från seminariet.

Rättegång mot Jackie Arklöv för folkrättsbrott
Publicerad: 13 november 2006

Rättegången inleddes fredagen den 10 november 2006 i Stockholms tingsrätt. De brott, bl.a. tortyr och grov misshandel mot krigsfångar och civilpersoner, som Jackie Arklöv är åtalad för ska ha begåtts i juli 1993 i Bosnien-Hercegovina.

Fråga i riksdagen av Lena Olsson (v)
Publicerad: 9 november 2006

Skriftlig fråga 2006/07:94 av Lena Olsson (v) till justitieminister Beatrice Ask (m) den 9 november

Tortyr i svensk lagstiftning: motion till riksdagen
Publicerad: 9 november 2006

Motion till riksdagen 2006/07:Ju392 av Veronica Palm (s) den 31 oktober 2006