ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

Human Rights Watch om ICC
Publicerad: 30 november 2005

Brev till Laila Freivalds ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 28 november 2005

ASP 2005: Report
Publicerad: 18 november 2005

Sudan: ICC investigation begins
Publicerad: 8 juni 2005

USA: Statement on US withdrawal
Publicerad: 24 juni 2004

Kongo: Förundersökning inledd
Publicerad: 24 juni 2004

Uganda: First state referral
Publicerad: 2 februari 2004