Svensk rätt

Polisanmälan mot rysk generallöjtnant för folkrättsbrott
Publicerad: 1 november 2006

Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter anmälde i januari 2006 den ryska generallöjtnanten Vjatjeslav Sucharev för folkrättsbrott. Brottet bestod av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i den väpnade konflikten i Tjetjenien. Chefsåklagare Thomas Häggström vid internationella åklagarkammaren i Uppsala beslutade dock att inte utreda fallet vidare. Beslutet grundades på att Sucharev ansågs åtnjuta straffrättslig immunitet eftersom han hade bjudits in av den svenska regeringen. Läs mer i attachmenten nedan.

Krigsförbrytare mitt ibland oss?!
Publicerad: 19 oktober 2006

Seminarium om Sveriges lagstiftning mot grova internationella brott och implementeringen av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i svensk rätt.

Besök av kriminalkommissarie Pim Martinsson
Publicerad: 30 september 2006

På sitt möte den 28 september 2006 hade ICC-gruppen besök av kommissarie Pim Martinsson, ansvarig för Rikskriminalpolisens Folkrätts- och krigsbrottskommission. I bifogat attachment finns minnesanteckningar från mötet.

Svar på fråga i riksdagen av justitieminister Thomas Bodström
Publicerad: 7 september 2006

Svar på fråga 2005/06:1863 av justitieminister Thomas Bodström den 7 juli 2006

Universell jurisdiktion - rapport från Human Rights Watch
Publicerad: 29 juni 2006

Rapport från Human Rights Watch.

Fråga i riksdagen av Birgitta Ohlsson (fp)
Publicerad: 26 juni 2006

Skriftlig fråga 2005/06:1863 av Birgitta Ohlsson (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s) den 20 juni 2006.

Yttrande om immunitetsregler i svensk rätt
Publicerad: 28 september 2004