ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

ICC:s Trust Fund for Victims
Publicerad: 15 september 2003

Val av åklagare
Publicerad: 23 april 2003

Invigning av internationella brottmålsdomstolen
Publicerad: 10 mars 2003

18 domare valda till ICC
Publicerad: 10 februari 2003

Val av domare - debattartikel
Publicerad: 3 februari 2003

USA: Pressmeddelande mot USA:s straffrihetsavtal
Publicerad: 29 januari 2003

ASP 2003: Report on Assembly of State Parties 2003
Publicerad: 29 januari 2003