Nyheter

Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 11 februari 2015

Amnesty har i februari 2015 uppdaterat sin promemoria rörande kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Denna tillställdes ursprungligen dåvarande justitieministern hösten 2011. Den uppdaterade versionen har bland annat skickats till den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning.

Möte med tortyrbrottsutredaren
Publicerad: 21 januari 2015

Den 21 januari 2015 träffade Amnesty chefsrådmannen Stefan Reimer, den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning, och utredningssekreteraren hovrättsassessorn Andreas Gustafsson. Närvarande från Amnesty var Madelaine Seidlitz och Anna Dahlbäck. Mötet ägde rum på Amnestys sekretariat i Stockholm.

Granskning i FNs tortyrkommitté
Publicerad: 20 januari 2015

Hösten 2014 granskade FNs tortyrkommitté (CAT) på nytt hur Sverige följer tortyrkonventionen. I sin rapport från granskningen kritiseras Sverige på flera punkter, bland annat för bristen på explicit kriminalisering av tortyr, för häktningstider och restriktioner/isolering och för förvar av asylsökande. Amnesty skickade en "skuggrapport" till CAT under dess granskning och pekade på flera av de brister som tas upp i CATs rapport.

Israel/Palestina: Åklagare inleder undersökning om krigsförbrytelser
Publicerad: 18 januari 2015

ICC:s åklagare beslutade den 16 januari 2015 att inleda en preliminär undersökning om möjliga krigsförbrytelser på palestinskt område och därmed ta reda på om ICC senare ska inleda en förundersökning som kan leda till åtal mot både israeler eller palestinier inför ICC. Den 2 januari lämnade Palestina in sin begäran om anslutning till ICC till FN:s generalsekreterare och den 6 januari meddelades att Palestina fått klartecken och därmed blev det 123:e landet som ansluter sig till ICC.

Israel/Palestina: Mahmoud Abbas undertecknar Romstadgan
Publicerad: 2 januari 2015

Den 31 december undertecknade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas Romstadgan för ICC, internationella brottmålsdomstolen. Om ICC accepterar Palestinska myndigheten som medlemsstat i ICC kan israeler som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och grova krigsförbrytelser ställas inför rätta i Haag om brotten har begåtts på ockuperat palestinskt område. Reaktionen från Israel och USA mot Mahmoud Abbas beslut var fördömande, Israel hotade med att vidta svarsåtgärder och Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, beskrev det som en ensidig aggressiv handling.

Seminarium om folkmordet i Rwanda
Publicerad: 1 januari 2015

Den 4 december 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet "Folkmordet i Rwanda - det rättsliga efterspelet" på Bibliotek Plattan i Kulturhuset i Stockholm.

Första svenska folkmordsdomen i hovrätten
Publicerad: 28 juli 2014

Svea hovrätt fastställde den 19 juni 2014, på det stora hela, Stockholms tingsrätt livstidsdom mot en 54-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott. Det rör sig om medverkan i ett stort antal massakrer i prefekturen Kibuye i västra Rwanda under folkmordet 1994.