Remissvar & brev

Här hittar du Amnestys remissvar rörande internationella brottmålsdomstolen och internationell straffrätt m.m. samt formella brev till regeringen.

Översynskonferensen: Brev till utrikesminister Bildt
Publicerad: 1 maj 2010

Brev till Reinfeldt inför EU-ordförandeskapet
Publicerad: 12 augusti 2009

Grundlagsutredningen
Publicerad: 5 maj 2009

Brott mot ICC:s rättsskipning (yttrande över Ds)
Publicerad: 11 mars 2009

Letter on Violence against Women
Publicerad: 19 november 2008

Yttrande om immunitet
Publicerad: 2 oktober 2008

Uppföljande brev till justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 14 april 2008