Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från möten med Amnestygruppen samt möten som dess medlemmar har deltagit i med bland annat Röda korset och "Krigsbrottsforum".

Möte med Röda korset den 30 maj 2012
Publicerad: 30 maj 2012

Möte med Justitieutskottet (alliansen) den 24 april 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 24 april 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av alliansens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.

Möte med Justitieutskottet (oppositionen) den 28 mars 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 28 mars 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av oppositionens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.

Möte "Krigsbrottsforum" den 8 mars 2012
Publicerad: 13 mars 2012

Möte med Röda korset den 9 mars 2012
Publicerad: 13 mars 2012

Besök av advokat Göran Hjalmarsson
Publicerad: 13 mars 2012

På mötet hade vi besök av advokat Göran Hjalmarsson som berättade om sina uppdrag som målsägandebiträde i de två krigsbrottsmålen i Stockholms tingsrätt.

Möte "Krigsbrottsforum" den 13 oktober 2011
Publicerad: 18 oktober 2011