Universell ratificering

Amnesty har, alltsedan Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) antogs, verkat för att alla stater ska ratificera Romstadgan så att  ICC får universell/global jurisdiktion. Arbetet har bedrivits inom ramen för "kampanjen för universell ratificering". Svenska Amnesty har arbetat särskilt för att förmå Filippinerna och Thailand att ratificera Romstadgan, se separata kategorier. I denna kategori hittar du kampanjmaterial och allmän information om kampanjen för universell ratificering samt arbete med vissa utvalda andra stater än Filippinerna och Thailand. 

Möte med Nepals president m.m.
Publicerad: 27 mars 2009

Universal Ratification Campaign: Yemen
Publicerad: 6 januari 2009

Besök av Fredrik Nivaeus från UD/FMR
Publicerad: 3 juni 2007

Den 23 maj 2007 gästade Fredrik Nivaeus från UD/FMR ICC-gruppens möte för att informera om regeringens och EU:s arbete för ICC.

Jemens ratificering
Publicerad: 26 mars 2007

Yemeni Parliament Ratified the Rome Statute of ICC

"Make some noise"
Publicerad: 19 juni 2006

Signera Amnestys e-brev!

100:e ratifikationen: Mexiko
Publicerad: 3 november 2005

Fredagen den 28 oktober 2005 blev Mexiko den hundrade staten att ratificera Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen.

Sudan Crisis web-action
Publicerad: 24 januari 2005

January 2005: Over the next 2 weeks, the UN Security Council will be discussing impunity in Sudan.