Straffrihet allmänt

Frankrike: implementering av Romstadgan
Publicerad: 31 mars 2010

Frankrikes lagstiftning har sådana brister att Frankrike riskerar att bli en fristad för krigsförbrytare. Protestera mot detta genom att skriva under franska Amnestys webbaktion!

Nepal: Bar human rights violators from UN peacekeeping missions
Publicerad: 22 december 2009

Amnesty International today called on Nepal’s government to immediately fix the flawed vetting process that allowed an army major charged with murder to participate in the United Nations peace keeping mission in the Central African Republic and Chad. Read Amnesty's press release.

"Försvinnandekonventionen"
Publicerad: 15 december 2009

Rapport "Ending Impunity..."
Publicerad: 18 oktober 2009

Se i attachmentet nedan Amnesty Internationals rapport "Ending Impunity - Developing and implementing a global action plan" inför en debatt om universell jurisdiktion i FN:s generalförsamlings sjätte kommitté den 20 oktober 2009. Rapporten har skickats till UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Public statement on Kenya
Publicerad: 16 februari 2009

Sudan: "ICC-spion" döms
Publicerad: 4 februari 2009

"ICC-spion" dömd till 17 års fängelse - striderna i Darfur trappas upp

The obligation to extradite or prosecute
Publicerad: 4 februari 2009

Please find attached Amnesty International's public paper on the "International Law Commission: The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)".