Remissvar & brev

Här hittar du Amnestys remissvar rörande internationella brottmålsdomstolen och internationell straffrätt m.m. samt formella brev till regeringen.

Yttrande till Folkrättskommittén
Publicerad: 28 mars 2008

Svar från justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 27 september 2007

Brev till justitieminister Beatrice Ask
Publicerad: 11 september 2007

Brev till Jan Eliasson ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 12 juli 2006

Svar från UD ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 20 juni 2006

Brev till Laila Freivalds ang. ICC:s brottsofferfond
Publicerad: 28 november 2005

Brev till Laila Freivalds ang. Sudan
Publicerad: 15 mars 2005