Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från möten med Amnestygruppen samt möten som dess medlemmar har deltagit i med bland annat Röda korset och "Krigsbrottsforum".

Möte med Justitiedepartementet
Publicerad: 20 januari 2011

Möte "Krigsbrottsforum" den 11 oktober 2010
Publicerad: 13 oktober 2010

Straffrihet i Sverige: seminarium på Amnestys årsmöte
Publicerad: 12 maj 2010

På Amnestys årsmöte den 7-9 maj 2010 på Fryshuset i Stockholm hölls ett seminarium om straffrihet för grova människorättskränkningar.

Möte "Krigsbrottsforum" den 12 april 2010
Publicerad: 27 april 2010

Möte med Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission
Publicerad: 26 januari 2010

Den 21 januari 2010 hade vi möte med Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission. Vid mötet diskuterades bl.a. den nuvarande svenska lagstiftningen rörande grova internationella brott, kontakt med brottsoffer och hur Amnestys rapporter/kännedom om människorättskränkningar kan användas vid polisens utredningsarbete.

Besök av Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission
Publicerad: 15 oktober 2008

På det extrainsatta mötet den 1 oktober 2008 hade vi besök av Ingemar Isaksson, chef för Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission.

Besök av Fredrik Nivaeus från UD/FMR
Publicerad: 3 juni 2007

Den 23 maj 2007 gästade Fredrik Nivaeus från UD/FMR ICC-gruppens möte för att informera om regeringens och EU:s arbete för ICC.