Svensk rätt

Remissvar angående internationell straffverkställighet
Publicerad: 28 augusti 2013

Amnesty har ingivit yttrande (remissvar) till Justitiedepartementet över SOU 2013:21 - Internationell straffverkställighet.

Remissvar angående åldersgränser vid rekrytering av barnsoldader
Publicerad: 11 mars 2013

Amnesty har till Justitiedepartementet ingivit kompletterande yttrande (remissvar) över utkast till lagrådsremiss; lag om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Läs yttrandet.

Kompletterande remissbehandling: lag om internationella brott
Publicerad: 28 februari 2013

I november 2002 publicerades ett betänkade med bland annat förslag på ny lag om internationella brott. Remissbehandlingen var klar i april 2003. Därefter har justitiedepartementet arbetat med ett lagförslag och proposition. Ett utkast till detta har nu kommit och bland annat Amnesty har inbjudits att delta i kompletterande remissbehandling. Se bifogad fil.

Frikännande hovrättsdom i folkrättsbrottmål
Publicerad: 21 januari 2013

Den serbiske medborgare som i januari 2012 dömdes av Stockholms tingsrätt för grovt folkrättsbrott, mord m.m. till livstids fängelse och utvisning har frikänts av Svea hovrätt. Läs domen i bifogat attachment.

Interpellation och debatt i riksdagen om tortyrbrott
Publicerad: 12 december 2012

Den 29 november 2012 debatterades frågan om ett eventuellt tortyrbrott i riksdagen med anledning av en interpellation av Lotta Hedström (MP) till justitieminister Beatrice Ask (M).

Åtal för bl.a. folkmord i Rwanda
Publicerad: 6 november 2012

Åtal väcktes den 5 november 2012 för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994 mot en 54-årig man som är svensk medborgare. Mannen har enligt åtalet medverkat i massakrer mot flera tusen människor från folkgruppen tutsi i Kibuye prefektur i västra Rwanda, bland annat i en skola, i en kyrka, på en fotbollsarena och i bergsmassiven Bisesero samt värvat unga män som deltagit i massakrer. Allt har ingått som ett led i ett omfattande folkmord över hela Rwanda med omkring 800 000 brottsoffer och flera hundratusen förövare, däribland politiker på alla nivåer, militären, den civila administrationen, paramilitära grupper och civilpersoner.

Möte med Justitieutskottet (oppositionen) den 28 mars 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 28 mars 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av oppositionens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.