Utredning om tortyrbrott
Publicerad: 24 juli 2014

Den 24 juni 2014 fattade regeringen beslut att ge en utredare i uppdrag att bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Av direktiven framgår bland annat att utredaren i sin bedömning ska beakta att Sverige återkommande har fått kritik av CAT och att vissa andra nordiska länder har infört ett tortyrbrott. Man ger också utredaren i uppdrag att – oavsett vilken bedömning han kommer fram till – lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett särskilt tortyrbrott.

Ny lag om folkmord m.m.
Publicerad: 24 juli 2014

Den 27 maj 2014 fattade riksdagen beslut att anta regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2014. Svenska Amnesty har arbetat för att detta ska ske sedan 2002, så det är en välkommen lagändring.

Seminarium om Egyptenavvisningarna från Bromma 2001
Publicerad: 23 maj 2014

Den 10 april 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet ”Sveriges avvisning av två personer till tortyr i Egypten” på Bibliotek Plattan på Kulturhuset.

Seminarium om tortyr
Publicerad: 17 mars 2014

Den 6 mars 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet "Tortyren efter kriget mot terrorn" på Bibliotek Plattan på Kulturhuset.

Kongo: Ny dom i ICC
Publicerad: 8 mars 2014

Den 7 mars 2014 dömdes den kongolesiska rebelledaren Katanga för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det är ICC:s andra fällande dom.

Historisk svensk folkmordsdom
Publicerad: 29 oktober 2013

Stockholms tingsrätt dömde den 20 juni 2013 en 54-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om medverkan i ett stort antal massakrer i prefekturen Kibuye i västra Rwanda under folkmordet 1994. Mannen ansågs ha haft en informell roll som ledare och hade även själv skjutit mot folkmassor med ett automatvapen. Brottsligheten är, enligt tingsrätten, synnerligen allvarlig och straffet har bestämts till fängelse på livstid. Domen är överklagad och huvudförhandling pågår i Svea hovrätt hösten 2013 och våren 2014.