Remissvar & brev

Här hittar du Amnestys remissvar rörande internationella brottmålsdomstolen och internationell straffrätt m.m. samt formella brev till regeringen.

Yttrande om immunitetsregler i svensk rätt
Publicerad: 28 september 2004

Svar på remiss om internationella brott och svensk jurisdiktion
Publicerad: 16 april 2003

Yttrande ang. implementeringen
Publicerad: 10 september 2002

Yttrande från Svenska sektionen av Amnesty International, genom dess juristgrupp, till den internationella straffrättsutredningen avseende implementeringen av den internationella brottmålsdomstolens stadga i svensk rätt.