Svensk rätt

Möte med Justitieutskottet (oppositionen) den 28 mars 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 28 mars 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av oppositionens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.

Ny dom för grovt folkrättsbrott
Publicerad: 24 januari 2012

Stockholms tingsrätt dömde den 20 januari 2012 en 34-årig serbisk medborgare för grovt folkrättsbrott, mord, mordförsök och grov mordbrand till livstids fängelse och utvisning. Läs domen i bifogat attachment.

Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 28 oktober 2011

Den 13 oktober 2011 budades bifogade brev och promemoria till justitieminister Beatrice Ask. Dagen därpå mejlades PM:n till handläggare på justitiedepartementet.

"Rwandafallet": HD:s beslut om hävd häktning
Publicerad: 2 augusti 2011

Den rwandiske medborgare som suttit häktad sedan juli 2008 i avvaktan på Europadomstolens beslut om han kan utvisas till Rwanda för lagföring av folkmordsmisstankar släpptes den 27 juli 2011 efter beslut av Högsta domstolen. Se HD:s beslut i attachmentet nedan.

Folkrätt i väpnad konflikt (yttrande över SOU 2010:72)
Publicerad: 25 juni 2011

Dom för grovt folkrättsbrott
Publicerad: 11 april 2011

Stockholms tingsrätt dömde den 8 april 2011 en 44-årig man för grovt folkrättsbrott till fängelse i fem år. Mannen ska betala skadestånd till 22 personer med sammanlagt 1,5 miljoner kronor.

Debatt i riksdagen
Publicerad: 22 februari 2011

Den 17 februari 2011 debatterade riksdagen implementeringen i svensk rätt av internationella brott som svar på interpellation 2010/11:201 av Jonas Sjöstedt (V) till justitieminister Beatrice Ask (M).