ICC:s arbete

Här hittar du information om internationella brottmålsdomstolens (ICC:s) arbete, bland annat om pågående förundersökningar och rättegångar, om brottsofferfonden, om val av domare och åklagare, om stadgepartsförsamlingen och översynskonferensen 2010 samt om USA:s tidigare hot mot ICC.

Kenya: Åtal innebär slut för straffrihet
Publicerad: 17 maj 2011

Libyen: Arresteringsordern mot Khadaffi ett steg framåt
Publicerad: 17 maj 2011

Kenya: Försök att stoppa rättegång
Publicerad: 9 mars 2011

Libyen: Förundersökning inledd
Publicerad: 5 mars 2011

Torsdagen den 3 mars 2011 beslutade ICC:s åklagare att, efter tidigare beslut från FN:s säkerhetsråd, inleda en förundersökning avseende misstänkta brott begångna i Libyen efter den 15 februari 2011. Se pressmeddelande från ICC.

Libya: A crucial moment for international justice
Publicerad: 2 mars 2011

Kenya: AU bakom Kenya mot ICC
Publicerad: 3 februari 2011

Kongo: Rebelledare utlämnad till ICC
Publicerad: 27 januari 2011