Svensk rätt

Debatt i riksdagen
Publicerad: 22 februari 2011

Den 17 februari 2011 debatterade riksdagen implementeringen i svensk rätt av internationella brott som svar på interpellation 2010/11:201 av Jonas Sjöstedt (V) till justitieminister Beatrice Ask (M).

Möte med Justitiedepartementet
Publicerad: 20 januari 2011

Motion till riksdagen (Mp) om kriminalisering av tortyr
Publicerad: 25 november 2010

Den 21 oktober 2010 lade sju av miljöpartiets riksdagsledamöter en motion med förslag om bland annat kriminalisering av tortyr. Läs motionen nedan. /Anna Dahlbäck

Motion till riksdagen (S) om implementering av Romstadgan
Publicerad: 25 november 2010

Den 25 oktober 2010 lade en socialdemokratisk riksdagsledamot en motion med förslag om att Sverige måste implementera Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen. Läs motionen nedan. /Anna Dahlbäck

Motion till riksdagen (S) om kriminalisering av tortyr
Publicerad: 25 november 2010

Den 21 oktober 2010 lade en socialdemokratisk riksdagsledamot en motion med förslag om att Sverige ska kriminalisera tortyr. Läs motionen nedan. /Anna Dahlbäck

Motion till riksdagen (V) om lagstiftning mot straffrihet
Publicerad: 1 november 2010

Den 24 oktober 2010 lade sex av vänsterpartiets riksdagsledamöter en motion med förslag till förändringar av den lagstiftning om internationella brott som enligt folkrätten ska föranleda individuellt straffrättsligt ansvar. Läs motionen nedan. /Anna Dahlbäck

Stämningsansökan rörande grovt folkrättsbrott och människorov
Publicerad: 14 oktober 2010

Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten har den 43-åriga svenska medborgare som har suttit häktad sedan januari i år idag, den 5 oktober 2010, åtalats för grovt folkrättsbrott och människorov. Brotten ska ha begåtts i Bosnien-Hercegovina under maj-augusti 1992. Den nu åtalade 43-åringen ska ha varit soldat i ett kroatiskt paramilitärt förband som kallades HOS och arbetat som lägervakt i lägret i Dretelj, där ett stort antal civila bosnienserber satt tillfångatagna. Åklagarna påstår i åtalet att han som fångvaktare utsatte människor i lägret för tortyr, omänsklig behandling, kränkningar av olika slag och att han dessutom medverkade till olaga frihetsberövanden. Den 13 oktober 2010 inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt. Enligt uppgift ska åklagaren i sin sakframställan ha sagt att han skulle ha velat väcka åtal även för brott mot mänskligheten eftersom det hade gjort åtalet och rättegången enklare men att detta inte var möjligt eftersom brottsrubriceringen ”brott mot mänskligheten” inte finns i svensk lagstiftning.