Möte med Röda korset den 30 maj 2012
Publicerad: 30 maj 2012

Den 30 maj 2012 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Advokatfirman Bastling & Partners kontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Dick Clomén och Alexandra Segenstedt. Närvarande från Amnesty var Anna Dahlbäck, Fredrik Kron, Ida Lönneborg, Madelaine Seidlitz och Maja Åberg. Separata mötesanteckningar har mejlats ut till berörda personer.