Möte med Justitieutskottet (oppositionen) den 28 mars 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 28 mars 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av oppositionens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.