Möte med Justitieutskottet (alliansen) den 24 april 2012
Publicerad: 10 maj 2012

Den 24 april 2012 träffade Anna Dahlbäck och Madelaine Seidlitz från Amnesty samt Dick Clomén och Lotta Hedström från Röda Korset vissa av alliansens utskottsledamöter för att diskutera frågan om införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.