Möte med Röda korset den 9 mars 2012
Publicerad: 13 mars 2012

Den 9 mars 2012 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Röda korsets huvudkontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera ett samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Dick Clomén, Lotta Hedström och Alexandra Segenstedt. Närvarande från Amnesty var Viktor Banke, Anna Dahlbäck, Gustav Dahlin, Louise Degen, Madelaine Seidlitz och Maja Åberg. Separata mötesanteckningar har mejlats ut till berörda personer.