Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 28 oktober 2011

Den 13 oktober 2011 budades bifogade brev och promemoria till justitieminister Beatrice Ask. Dagen därpå mejlades PM:n till handläggare på justitiedepartementet.

Detta är svaret från Justitiedepartementet (från Karin Sedvall, politiskt sakkunnig) per email den 22 november 2011:

"Beatrice Ask tackar för er förfrågan från den 13 oktober 2011 om möte med Amnesty Internationell. Som kalendern ser ut finns det dessvärre inte möjlighet till ett sådant möte. Vi har dock tagit del av ert skriftliga material i den politiska staben och sett till att det också når berörda tjänstemän på den straffrättsliga enheten."

Brev Ask 111013.pdf
PM (extern) om tortyrbrott.pdf