Moldavien ratificerar Romstadgan
Publicerad: 14 oktober 2010

Moldavien ratificerade ICC:s stadga, Romstadgan, den 24 oktober 2010 och blev därmed den 114:e stadgeparten.

Moldavien ansluter sig till ICC

Efter över 10 års kampanj från Amnesty Internationals sektion i Moldavien och andra grupper i det civila samhället har nu Moldavien ratificerat Romstadgan och anslutit sig till Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Därmed har ICC 114 medlemsstater. - Det är glädjande att se att Moldavien tar ställning för internationell rättvisa och ett slut på straffrihet när det gäller folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, säger Christopher Keith Hall, juridisk rådgivare på Amnesty International.

Beskedet att Moldavien den 13 oktober ratificerat Romstadgan innebär att 114 stater nu har anslutit sig till ICC. I augusti anslöt sig Seychellerna och Saint Lucia. - Sakta men säkert ratificerar allt fler länder Romstadgan, konstaterar Christopher Keith Hall.

Det ökar möjligheterna för rättvisa åt de otaliga offren för fruktansvärda brott. Amnesty är dock oroat över att ett antal länder som är anslutna till ICC inte har implementerat Romstadgan i sin nationella lagstiftning. - Ratificering är ett avgörande steg, men bara ett första steg, anser Christopher Keith Hall.

Romstadgan antogs 1998 och den 1 juli 2002 upprättades ICC i Haag. Domstolen har möjlighet att beivra brott som begåtts efter 1 juli 2002.

Moldavien blev självständigt i samband med Sovjetunionens upplösning 1991. I landets östra delar utropades en utbrytarrepublik, Transnistrien, och vintern 1992 inleddes ett krig där flera tusen personer, både stridande och civila dödades. 21 juli 1992 slöts ett avtal om vapenvila som har hållit sedan dess. Transnistrien har inte lyckats få internationellt erkännande. Endast de georgiska utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien erkänner Transnistrien.