Yttrande om immunitet
Publicerad: 2 oktober 2008

Amnestys yttrande från år 2004 skickades på nytt i oktober 2008 till Grundlagsutredningen på Justitiedepartementet då det framkom att det inte var diariefört på departementet eller hos utredningen. Vid telefonsamtal med utredningens sekreterare Sara Freeman den 1 december 2008 bekräftade hon att yttrandet nu hade inkommit och diarieförts./Anna Dahlbäck

Yttrande om immunitet följebrev 081002.doc
Yttrande om immunitet 040920.pdf