Pressnotis & rapport
Publicerad: 27 april 2007

Fredagen den 23 februari 2007

FILIPPINERNA
Ett stopp för de politiska morden - en valfråga

Efter ett tio dagar långt besök i landet framförde Philip Alston, FN:s
rapportör om utomrättsliga avrättningar, skarp kritik mot den filippinska
militären som anses ligga bakom flera hundra mord på politiska aktivister
sedan 2001. Regeringen har under flera år varit mycket passiv i frågan,
och ännu har inte en enda person fällts för dessa mord.


FN-rapportörens besök i landet sammanföll med offentliggörandet av den så
kallade Melorapporten. En kommission ledd av ordföranden i Högsta
domstolen, José Melo, har haft i uppdrag att utreda vem som ligger bakom
de politiska mord som har utförts i Filippinerna sedan 2001. Regeringens
svar på rapporten är en handlingsplan i sex punkter som ska sätta stopp
för våldet. Amnesty välkomnar rapporten och regeringens handlingsplan.
Även om FN inte pekar ut regeringen som ansvarig för morden är det oerhört
viktigt att den politiska ledningen nu tar sitt ansvar och genomför detta
åtgärdsprogram, samt att straffriheten för förövarna upphör.


Bland åtgärderna som regeringen föreslår är inrättandet av särskilda
domstolar för att sätta fart på rättsprocessen mot misstänkta förövare.
Att de ansvariga inte har ställts till svars för dessa mord har givit helt
felaktiga signaler vilka har tolkats som ett passivt godkännande från
regeringen. Ett annat allvarligt hinder har varit bristen på vittnesskydd.
På grund av hot och rädsla för repressalier har personer som bevittnat
morden inte vågat göra någon anmälan.


Enligt en inhemsk organisation har minst 830 politiska aktivister mördats.
Under sitt besök i landet har Philip Alston talat med representanter för
olika politiska grupperingar, och i en första rapport skriver Alston att
militären, trots de starka bevis som framförts om deras inblandning,
fortfarande förnekar delaktighet i morden.


I maj ska det hållas nationella och lokala val i Filippinerna, perioden
fram tills dess kommer att vara laddad med politiska motsättningar och
risken för ytterligare politiska mord är överhängande, anser Amnesty.
Organisationen uppmanar därför samtliga partier att ta sitt ansvar och i
sina valmanifest tydligt ta avstånd från det politiska våldet.


Bakgrund
Efter starka påtryckningar från nationella och internationella
människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, tillsatte
president Gloria Arroyo den 21 augusti 2006 en kommission med uppdrag att
utreda vilka som ligger bakom det stora antalet politiska mord som har
utförts i Filippinerna under senare år. Kommissionen leddes av ordföranden
i Högsta domstolen, José Melo, och rapporten överlämnades till president
Arroyo den 22 februari.


Hösten 2006 publicerade Amnesty en rapport om de politiska morden.

Kort sammanfattning:
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA350092006ENGLISH/$File/ASA3500906.pdf

Hela rapporten:
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA350062006ENGLISH/$File/ASA3500606.pdf


Elisabeth Löfgren

pressekreterare / press officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01

http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se