Presentationsmaterial om ICC
Publicerad: 16 november 2006

ICC-gruppen har satt samman ett presentationsmaterial som innehåller grundläggande information om ICC. Materialet gör inte anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av ICC utan belyser endast i korthet de frågor som Amnesty anser vara extra viktiga. Se attachmenten, antingen pdf eller word. /Anna Dahlbäck.

Observera att presentationsmaterialet inte är uppdaterat!

ICC-presentationsmaterial.pdf
ICC-presentationsmaterial.doc