Seminarium på ABF den 4 oktober 2006
Publicerad: 19 oktober 2006

Är internationell rättvisa möjlig?

År 1948, efter andra världskrigets slut, insåg FN:s generalförsamling att någon form av internationell domstol behövdes för att ta upp de typer av övergrepp som hade skett. Fyrtio år senare, år 1998, såg Romstadgan dagens ljus, och därmed etablerades den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Men vilka skyldigheter har stater att se till att individer ställs till svars för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten? Finns viljan och förutsättningarna att se till att rättvisa skipas?

Dessa frågor diskuterades under seminariet "Ingen ska gå fri! Om staters vilja och möjlighet att åtala krigsförbrytare" som hölls i Stockholm den fjärde oktober. Läs praktikanten på Amnesty Press och media, Jenny Sjöö Saers, sammanfattning av seminariet.