Amnestys pressnotis den 12 januari 2006
Publicerad: 19 januari 2006

Observera att denna notis inte handlar om ICC.

THAILAND
Ingen klarhet i människorättsförsvarares "försvinnande"


Viktiga frågor fick aldrig något svar under rättegången mot de fem poliser
som stod åtalade för inblandning i den kände människorättsadvokaten,
Somchai Neelapaijits, "försvinnande".


- Istället för att hitta en lösning på fallet avslutades rättegången med
att Somchais öde fortfarande är höljt i dunkel, säger Amnesty i en
kommentar till rättegången. En av poliserna dömdes till tre års fängelse
för "tvång", de övriga fyra frikändes. Eftersom påtvingade "försvinnanden"
inte är ett brott enligt thailändsk lag, åtalades de poliser som
misstänktes ligga bakom försvinnandet endast för mildare brott som stöld
och "tvång".


Somchai Neelapaijits "försvinnande" är ett pilotfall gällande hur den
thailändska regeringen handskas med brott mot mänskliga rättigheter, och
hur man underlåter att skydda dem som likt Somchhai värnar om de mänskliga
rättigheterna. Thailand måste visa att "försvinnanden" inte kan
accepteras genom att göra det till ett brott i sin strafflag, och genom
att ratificera FN:s konvention till skydd mot påtvingade försvinnanden.


Det är av yttersta vikt att myndigheterna agerar på ett sätt som
garanterar att människor kan rapportera om övergrepp som har begåtts och
söka gottgörelse, utan att själva riskera att utsättas för hämndaktioner.
Myndigheterna måste se till att oberoende utredningar görs och att både
målsägare och vittnen ges skydd.Bakgrund

Somchai Neelapaijit, 53 år, ordförande i det muslimska advokatsamfundet
och vice ordförande i det thailändska advokatsamfundets
människorättskommitté "försvann" den 12 februari 2004, efter att ha
tvingats in i en bil i Bangkok. Han hade tidigare mottagit dödshot.
Somchai Neelapaijit hade uttryckt stark kritik mot undantagslagarna i
södra Thailand, och var juridiskt ombud för fem personer som hade gripits
och torterats av polisen i samband med oroligheter. Dessa fem personer har
senare släppts, men ingen polis har åtalats för tortyren.


Somchai Neelapaijits familj har flera gånger blivit hotade och varnats för
att uttala sig om hans "försvinnande".


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01

http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se