Yttrande om immunitetsregler i svensk rätt
Publicerad: 28 september 2004

Följande yttrande skickades till Justitiedepartementet i oktober 2004.

Yttrande om immunitet 040920.pdf