Pressmeddelande från Utrikesdepartementet
Publicerad: 20 februari 2004

Sverige undertecknar immunitetsavtal för Internationella brottmålsdomstolen

Utrikesminister Laila Freivalds undertecknade idag avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Avtalet syftar till att ge domstolen och dess aktörer det skydd som krävs för att domstolen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Undertecknandet skedde i FN-högkvarteret i New York där Laila Freivalds befinner sig för samtal med FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

- Internationella brottmålsdomstolen innebär ett stort steg framåt för att förstärka folkrätten och motverka straffriheten. Sverige kommer att fortsätta ge domstolen starkt stöd både på egen hand och i samarbete med andra, främst i EU, säger utrikesminister Laila Freivalds.

Sverige har deltagit mycket aktivt i det arbete som lett fram till att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen antogs i juli 1998 och att domstolen, sedan stadgan trädde i kraft den 1 juli förra året, nu har börjat bli operativ.

*****

Arbetet med att skriva proposition angående avtalet om immunitet och privilegier pågår inom Utrikesdepartementet. När det arbetet har slutförts, vilket bör kunna ske under våren, kommer propositionen att föreläggas riksdagen för beslut. Därefter kan Sverige ratificera avtalet. Fem stater har hittills ratificerat avtalet, som träder i kraft efter den tionde ratifikationen.