Svar på remiss om internationella brott och svensk jurisdiktion
Publicerad: 16 april 2003

Juristgruppen har svarat på den internationell straffrättutredningens remiss (SOU 2002:98) angående implementeringen av internationella brottmålsdomstolens stadga i svensk rätt. Läs remissvaret i attachmentet nedan.

Yttrande (remissvar) Internationella straffrättsutredningen 030416.pdf