SOU 2002:98, Internationella brott och svensk jurisdiktion, november 2002
Publicerad: 8 november 2002

Internationella straffrättsutredningen föreslår i sitt betänkande att en ny lag om internationella brott införs. Genom lagen ska enskilda personer kunna dömas till ansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Läs betänkandet i dess helhet på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3810