Samarbete med den internationella brottmålsdomstolen
Publicerad: 11 september 2002

Implementeringen av Romstadgan har delats upp i flera delar. En utredning rör bland annat immunitet och utlämning av personer för lagföring i annat land eller hos ICC. En proposition, som delvis berör frågor av intresse för Amnesty, finns att läsa. Denna proposition har resulterat i en ny lag, lag (2002:329) om samarbete med den internationella brottmålsdomstolen. Propositionen angående Sveriges ratificering av stadgan har nummer 2000/01:122.