Möte med Röda korset den 27 augusti 2012
Publicerad: 27 augusti 2012

Den 27 augusti 2012 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Röda korsets huvudkontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Dick Clomén. Närvarande från Amnesty var Louise Degen, Ida Lönneborg och Madelaine Seidlitz. Separata mötesanteckningar har mejlats ut till berörda personer.