Frikännande hovrättsdom i folkrättsbrottmål
Publicerad: 21 januari 2013

Den serbiske medborgare som i januari 2012 dömdes av Stockholms tingsrätt för grovt folkrättsbrott, mord m.m. till livstids fängelse och utvisning har frikänts av Svea hovrätt. Läs domen i bifogat attachment.

/media/2013/01/21/avgdok.pdf


Svea hovrätt skriver följande i sitt pressmeddelande:

"Under kriget i Kosovo i maj 1999 utförde serbiska styrkor en massaker i byn Cuska. Ett fyrtiotal civila män mördades och brändes. Massakern är väl dokumenterad och ett antal personer i Serbien har anklagats för delaktighet i denna. En 35-årig serbisk man, bosatt i Sverige, misstänktes för att ha deltagit i aktionen. Han dömdes för detta av Stockholms tingsrätt till livstids fängelse.

I målet har ett antal personer från byn Cuska hörts. Flera av dem har pekat ut den misstänkte 35-åringen på fotografier.

Hovrätten konstaterar att det finns osäkerhet och risker med utpekandena. Dels är det fråga om en person som ingen av byborna kände, dels görs utpekandena flera år efter händelserna. Dessutom har bilder på den misstänkte förekommit i media i tiden före utpekandena. Dessa fotografier, som tagits året före massakern, visar honom i uniform, ibland tillsammans med vissa personer som med säkerhet var med vid Cuska-händelsen. Risken för att utpekandena är felaktiga är därför så stor att dessa inte kan ligga till grund för en fällande dom.

35-åringen har varit föremål för telefonavlyssning i samband med att personer i Serbien år 2010 greps som misstänkta för Cuskamassakern. Av avlyssningarna kan slutsatsen dras att 35-åringen är väl bekant med händelsen och orolig för utredningen. Men enligt hovrätten visar inte avlyssningarna att 35-åringen deltog i massakern. Han frikänns därför."