Proposition om internationella brott
Publicerad: 15 november 2013

Som framgår av dokumentet från regeringen nedan (länken: s. 3 punkt 28) skulle en proposition om lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser komma i maj 2013. Den är dock återigen försenad och beräknas nu komma på senhösten 2013, enligt besked från justitiedepartementet.